Khoa Công nghệ Thông tin có chức năng:
Đào tạo hệ Cao đẳng ngành Công nghệ Thông tin(Ứng dụng phần mềm) và hệ Trung cấp chuyên nghiệp ngành Lập trình/Phân tích hệ thống.
Trang bị kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin (CNTT) cho sinh viên các hệ, các khoa không chuyên trong trường.
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức CNTT cho đội ngũ cán bộ theo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ chuyên môn theo yêu cầu công tác.
Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng CNTT ở các mức độ từ cấp trường, cấp Thành phố…

Cơ sở vật chất
Khoa CNTT được nhà trường đầu tư 3 phòng máy (khoảng 150 máy tính) dành cho việc giảng dạy theo phương châm “lý thuyết đi đôi với thực hành”. Mỗi phòng học đều được trang bị đầy đủ các thiết bị nhằm đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên như: máy tính có cấu hình mạnh, internet đường truyền cáp quang tốc độ cao, máy chiếu, âm thanh...


Giờ học thực hành của sinh viên

NGÀNH ĐÀO TẠO